جمعیت هلال احمر استان فارس (شیراز)

جمعیت هلال احمر استان فارس (شیراز) 

  • طراحی وب سایت جمعیت هلال احمر فارس
  • طراحی وب سایت جمعیت هلال احمر استان فارس (شیراز)
  • طراحی وب سایت جمعیت هلال احمر شیراز

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.