وب سایت شخصی مهندس قطب زاده

انجام پروژه های معماری و عمرانی و نمونه کارهای طراحی شده توسط ایشان 

  • طراحی وب سایت نمونه پروژه معماری
  • طراحی وب سایت نمونه پروژه عمران
  • طراحی وب سایت نمونه پروژه شهر سازی

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.