هیئت فدائیان حسین (ع) شیراز

در این وب سایت کلیپ و صوت مجالس و مراسمات قرار می گیرد و قابل دانلود و نمایش می باشد. 

مشاهده وب سایت
  • طراحی وب سایت هیئت فدائیان حسین (ع) شیراز
  • طراحی وب سایت هیئت فدائیان حسین (ع) شیراز
  • طراحی وب سایت هیئت فدائیان حسین (ع) شیراز

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.