شرکت خدمات مهاجرتی ایده آل بنیامین

که به صورت آنلاین مشاوره داده و شرایط مهاجرت به کانادا برای تحصیل و یا کار و ... را در وب سایت خود قرار داده اند 

  • طراحی وب سایت ایده آل بنیامین
  • طراحی وب سایت ایده آل بنیامین
  • طراحی وب سایت ایده آل بنیامین

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.