شرکت زرین ریسرچ

شرکت زرین ریسرچ ، تولید کننده انواع کیت های آزمایشگاهی و واردکننده انواع داروهای پزشکی 

  • طراحی وب سایت پزشکی
  • طراحی وب سایت شرکت زرین ریسرچ
  • طراحی وب سایت دارویی

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.