کمپانی اس جی

                                             کمپانی اس جی ، ارائه دهنده خدمات بازرگانی که اطلاعات مربوط به فعالیت های آنها و رزومه کاری آنها درون وب سایت موجود می باشد 

  • طراحی وب سایت بازرگانی
  • طراحی وب سایت  کمپانی اس جی
  • طراحی وب سایت شرکتی

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.