خبری صحیفه

 اطلاع رسانی و اخبار جدیدترین تکنولوژی ها و بازار کار و تجارت الکترونیک 

  • طراحی وب سایت خبری
  • طراحی وب سایت خبری صحیفه

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.