گالری عکس فتو فدا

نمایش عکس های گرفته شده توسط کاربران و ادمین سایت ، و قابلیت لایک کردن آنها توسط کاربران 

  • طراحی وب سایت گالری عکس
  • طراحی وب سایت گالری عکس فتو فدا
  • طراحی وب سایت گالری عکاسی

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.