حل مشکل باز نشدن گوگل پلاس google plue

این مشکل مربوط به ارتباطات امنیتی https می باشد

جهت حل این مشکل فقط می توانید سرور اختصاصی خارج از ایران  خریداری نمایید و از طریق آن وارد گوگل پلاس شوید


حل مشکل باز نشدن گوگل پلاس google plue

حل مشکل باز نشدن گوگل پلاس google plue

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی ممکن شد

دریافت وجوه فطریه و کفاره از طریق درگاه‌های الکترونیکی پست‌بانک‌ایران ممکن شد.